Zrzut ekranu ze spotkania OWRU 2023.02.03
webinaria OWRU

OWRU 2023.02.01 Wyniki ewaluacji nauki 2022

01.02.2023 o godzinie 14:00 obyło się webinarium Ośrodka Współpracy Rad Uczelni, którego głównym tematem były wyniki zeszłorocznej ewaluacji nauki. W webinarium wzięło udział ponad 120 osób.

Wprowadzenie do dyskusji, w tym wyniki i przebieg ostatnich etapów procesu ewaluacji przedstawił prof. Błażej Skoczeń, Przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki, a dodatkowe informacje przedstawił prof. Zbigniew Kąkol.

W końcowej części webinarium prof. Jerzy Woźnicki przedstawił zaproszenie do udziału PFAG oraz OWRU w pracach nad przygotowywanym przez KRASP i FRP dokumencie „Prognoza rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2030”.