Zrzut ekranu ze spotkania OWRU 2022.10.19
webinaria OWRU

OWRU 2022.10.19 Dobre praktyki rad uczelni, Trzecia misja uczelni i Kredyt technologiczny

19.10.2022 o 14:30 odbyło się kolejne webinarium OWRU na platformie Webex.
Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, przedstawił przyjęty przez KRASP dodatek do Kodeksu Dobrych Praktyk w Szkołach Wyższych „Dobre praktyki w działaniu radu uczelni” (jest on planowany do opublikowania w listopadzie), Krzysztof Maternicki z Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii zaprezentował zagadnienie „Trzecia Misja Uczelni – o co chodzi?”, a w temat „Instrumenty finansowe wspierające współpracę nauki i biznesu: cz. I – kredyt technologiczny” wprowadził nas Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.