Zrzut ekranu ze spotkania OWRU 2023.10.18
webinaria OWRU

OWRU 2023.10.18 Omówienie wyników badania członków rad uczelni

18 października 2023 r. odbyło się spotkanie online Ośrodka Współpracy Rad Uczelni poświęcone analizie wyników „Badania Członków Rad Uczelni” prowadzonego przez konsorcjum, którego liderem jest zespół prof. Dominika Antonowicza z UMK. Wyniki badania przedstawili prof. Dominik Antonowicz i dr Marta Jarowska skupiając się na wynikach dotyczących polskich Rad Uczelni. Dało to szansę na poznanie podobieństw i różnic między Radami.