Spotkanie OWRU 2022.06.01
webinaria OWRU

OWRU 01.06.2022 Rola uczelni, także kierunków o profilach humanistycznym oraz artystycznym w kształtowaniu zaangażowania społecznego na rzecz polityki zrównoważonego rozwoju oraz wdrażania programu Zielonej transformacji.

01.06.2022 o 14:30 odbyło się webinarium Ośrodka Współpracy Rad Uczelni poświęcone zagadnieniu: Rola uczelni, także kierunków o profilach humanistycznym oraz artystycznym w kształtowaniu zaangażowania społecznego na rzecz polityki zrównoważonego rozwoju oraz wdrażania programu Zielonej transformacji

W temat wprowadzili nas:

Pani Magdalena Sroka, Przewodnicząca Rady Uczelni Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Menedżerka kultury, praktyk i ekspert zagadnień związanych z organizacją życia kulturalnego, w latach 2010–2015 wiceprezydent Krakowa ds. kultury i promocji miasta, w latach 2015–2017 dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Obecnie CEO Alvernia Planet – centrum działalności kulturalnej w Nieporazie w gminie Alwernia oraz nowoczesna wytwórnia filmowa prowadząca produkcję z udziałem rozszerzonej rzeczywistości.


Prof. dr hab. Joanna Wibig, kieruje Katedrą Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego; jest geofizykiem. Zajmuje się m.in. cyrkulacyjnymi czynnikami zmian klimatu oraz ekstremalnymi zjawiskami meteorologicznymi. Aktywnie działa na rzecz budowy świadomości na rzecz klimatu, kształtuje programy dydaktyczne oraz jest cenionym pedagogiem, zarówno przez studentów jak i klimatologów z uczelni w całym kraju. Sygnatariusz apelu naukowców z kwietnia 2022 roku: „Sorry, nie taki mamy klimat!”


Profesor Politechniki Białostockiej, dr hab. inż. Maciej Zajkowski, Kierownik Katedry Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej na Wydziale Elektrycznym PB. Kształci studentów w zakresie systemów odnawialnych źródeł energii, w szczególności energetyki słonecznej. Jest specjalistą w zakresie oświetlenia, optoelektroniki i efektywności energetycznej. Od prawie 20 lat związany z branżą OZE: projektuje instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, instalacje pomp ciepła. Jest kierownikiem projektów B+R, ekspertem w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w zakresie programu „Szybka ścieżka” oraz „BRIDGE Alfa”. Uczestniczy w projektach inno-eko oraz naukowych min. z Instytutem Ochrony Środowiska i NFOŚiGW.


Webinarium kierowane było do członków Rad Uczelni oraz do Władz Uczelni.