Klub Polska 2025+ 2022.09.26
Spotkania

2022.09.26 Czy na świecie i w Polsce możliwa jest ekonomia umiaru?

26 września 2022r. odbyła się współorganizowana przez Związek Banków Polskich i Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze debata Klubu Polska 2025+ poświęcona tematowi „Czy na świecie i w Polsce możliwa jest ekonomia umiaru?”.

Ideą spotkania była dyskusja na temat nowego paradygmatu w ekonomii – ekonomii umiaru, który coraz częściej pojawia się jako potencjalna odpowiedź na szereg problemów dzisiejszego świata, rosnącej liczby ludzi na świecie i ich potrzeb, a z drugiej strony – ograniczonych zasobów i postępującej degradacji klimatu.

Wspólnie z zaproszonymi gośćmi – prof. Marianem Gorynią, Prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prof. Jackiem Raciborskim, socjologiem z Uniwersytetu Warszawskiego i dr Sławomirem Dudkiem, głównym ekonomistą Forum Obywatelskiego Rozwoju, próbowaliśmy zastanowić się, czy w kontekście bieżącej sytuacji polityczno-gospodarczej na świecie i widma kryzysu energetycznego, ekonomia umiaru jest koniecznością i realną alternatywą dla stosowanych dziś modeli gospodarczych, czy jednak odległą jeszcze wizją, która wciąż przegrywa z interesem politycznym i ekonomicznym w świecie zdominowanym przez konsumpcjonizm. Spotkanie prowadził Prezes Związku Banków Polskich i Wiceprezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, Krzysztof Pietraszkiewicz.

Nagranie z tego spotkania jest już dostępne w serwisie youtube, natomiast szersza relacja została opublikowana w portalu aleBank.pl.