Nowe władze PFAG wybrane!
Dzieje się

Nowe władze Forum na kadencję 2022-2026

Walne Zebranie Wyborcze Członków PFAG odbyło się 22.09.2022 w trybie hybrydowym i wybrało władze na kadencję 2022-2026.


Skład Zarządu: Prezes: Prof. Marta Kosior-Kazberuk, JM Rektor Politechniki Białostockiej;
Wiceprezes: Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich;
Członkowie Zarządu: Andrzej Graboś, Prezes Zarządu POLMOTORS; Prof. Arkadiusz Mężyk, JM Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący KRASP; Artur Pollak, Prezes APA Group.

Skład Komisji Rewizyjnej:
Konrad Jaskóła, Senator PFAG, wieloletni Prezes m.in. Petrochemii Płock, Polimex-Mostostal, i in., Prof. Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Waldemar Zbytek, Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.


WZC podjęło też uchwałę o utworzeniu Rady PFAG – jako ciała doradczego, opiniującego i inspirującego, w którym mogłyby działać także osoby nie będące Członkami naszego stowarzyszenia, ale wspierające jego misję.