OWRU
webinaria OWRU

OWRU 2022.12.07 Finansowanie uczelni i polityka naukowa państwa

07.12.2022 o godzinie 14:00 obyło się webinarium Ośrodka Współpracy Rad Uczelni poświęcone dwóm tematom: finansowaniu uczelni i polityce naukowej Państwa.

Zagadnienie finansowania uczelni przedstawiał prof. Maciej Żukowski, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych, a temat polityki naukowej państwa, w oparciu o dokument przyjęty 25.07.2022r przez Radę Ministrów (dokument w wersji pdf dostępny jest na stronie MEiN) przedstawili członkowie Komitetu Polityki Naukowej, dr Ilona Grądzka oraz prof. Dariusz Łydżba.