Klub Polska 2025+
Spotkania

2021.11.16 Zmiany klimatu a działalność człowieka. Czy jest już za późno?

16.11.2021 odbyło się współorganizowane przez Związek Banków Polskich i PFAG spotkanie Klubu Polska 2025+: pod tytułem: Zmiany klimatu a działalność człowieka. Czy jest już za późno?

Ideą spotkania była dyskusja na temat zmian klimatycznych na świecie i w Polsce w kontekście listopadowego szczytu klimatycznego COP26 oraz ostatniego raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) działającego przy ONZ, stwierdzającego, że części zmian klimatycznych być może nie da się już odwrócić, a jeśli chcemy zahamować globalne ocieplenie, musimy szybko i mocno obciąć emisje gazów cieplarnianych, ale również usunąć nadmiar CO2 z powietrza.
W czasie spotkania z udziałem wybitnych ekspertów: prof. Szymona Malinowskiego, prof. Bogdana Chojnickiego i Marcina Kowalczyka rozmawialiśmy o priorytetach – co świat i co my, Polacy możemy zrobić, aby ograniczyć skutki zmian klimatycznych i wrócić na ścieżkę równowagi. Co nas czeka jeśli zaniechamy działań w tym kierunku? Jak może wyglądać świat za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, jeśli dalej będziemy dawać posłuch tym, którzy konsekwentnie negują związek pomiędzy zmianami klimatu i katastrofami, jak choćby niedawna powódź w Niemczech, a działalnością człowieka? Jak wygląda obecnie systemowe podejście do walki z globalnym ociepleniem na świecie i w Polsce i czy aby nie przekroczyliśmy już tzw. „point of no return” jeśli chodzi o trwałość zmian klimatycznych?

Nagranie ze spotkania dostępne jest w serwisie Youtube.

Wystąpienia wprowadzające do debaty przedstawili:

Prof. Szymon Malinowski, Dyrektor Instytutu Geofizyki UW, Przewodniczący Zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego Polskiej Akademii Nauk

Szymon Malinowski zajmuje się fizyką chmur i pomiarami turbulencji w atmosferze. Pracował nad aspektami meteorologii stosowanej, m.in. oddziaływaniem chłodni kominowych z atmosferą. Jest dyrektorem Instytutu Geofizyki na Wydziale Fizyki UW. W PAN pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Komitetu Geofizyki. Jest popularyzatorem nauki – między innymi jednym z założycieli portalu Nauka o klimacie, współautorem książki pod tym samym tytułem oraz laureatem konkursu Popularyzator Nauki 2017 w kategorii „zespół”. Jest bohaterem filmu dokumentalnego w reżyserii Jonathana L. Ramseya „Można panikować”, w którym ostrzega przed nadchodzącą katastrofą klimatyczną.

Bogdan Chojnicki jest doktorem habilitowanym nauk rolniczych, inżynierem, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Specjalizuje się w agrometeorologii i agrofizyce. Zawodowo zajmuje się wpływem warunków meteorologicznych na funkcjonowanie ekosystemów. Prof. Chojnicki jest jednocześnie Członkiem Rady Naukowej Portalu Naukaoklimacie.pl, którego celem jest szerzenie rzetelnej wiedzy naukowej w dziedzinie badań klimatu, a także ekspertem do spraw klimatu często zabierającym głos w mediach.

Prof. Bogdan Chojnicki, Pracownia Bioklimatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Marcin Kowalczyk, Kierownik Zespołu Klimatycznego WWF Polska

Marcin Kowalczyk kieruje Zespołem Klimatycznym w WWF Polska. Przez 14 lat pracował w Ministerstwie Finansów, zajmując się sprawami energii i klimatu. W latach 2008-2019 był członkiem delegacji Polskiej na szeregu Konferencji Klimatycznych (COP), jak również zespołu Prezydencji COP podczas konferencji organizowanych w Polsce. Brał udział w negocjowaniu Porozumienia Paryskiego oraz Pakietu z Katowic. W trakcie COP 24 w Katowicach był wiodącym ekspertem polskiego zespołu Prezydencji ds. finansowania klimatycznego.