Spotkania

2021.02.10 Europejski Zielony Ład – konieczność czy także szansa na wyjście z recesji po pandemii COVID-19?

Debata Klubu Polska 2025+, której byliśmy współorganizatorem była na bieżąco transmitowana 10.02.2021r. w godzinach 14:00-16:00 na YouTube. Można obejrzeć jej zapis poniżej:

Pytania do prelegentów można było zadawać przez formularz w trakcie (lub przed) spotkaniem – główna sesja pytań w nagranym materiale rozpoczyna się od ok. 00:58:00. Debatę na żywo oglądało ponad 100 osób, przez formularz zostało zadanych ponad 20 pytań, a po 2 godzinach od zakończenia transmisji liczba wyświetleń materiału przekroczyła już 200 i dalej rośnie.

Ideą spotkania była dyskusja na temat Europejskiego Zielonego Ładu z trzech punktów widzeniaUnii Europejskiej – inicjatora i propagatora tego kierunku, energetyki odnawialnej – istotnej części zielonego ładu – w zakresie diagnozy i potrzeb transformacyjnych oraz finansowej – bo transformacja wymagać będzie ogromnych inwestycji rozłożonych na lata.

Wstępem do dyskusji były wystąpienia prelegentów: Witolda Naturskiego, Zastępcy Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Grzegorza Wiśniewskiego, Prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej oraz Ludwika Koteckiego, dyrektora Instytutu Odpowiedzialnych Finansów. W czasie dyskusji zastanawialiśmy sięczy inwestycje w Zielony Ład mogą stać się kołem zamachowym gospodarki w czasie wychodzenia z kryzysu po epidemii COVID-19?

Nasi prelegenci (za https://rejestracjazbp.pl/klub-polska/)

Witold Naturski
Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
Ekonomista, urzędnik mianowany instytucji europejskich, zastępca dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. W latach 2004-16 pracował w Parlamencie Europejskim, min. jako doradca w gabinecie Przewodniczącego PE. W kadencji 2006-10 był radnym Sejmiku Województwa Śląskiego. Obecnie kieruje również zespołem sekcji politycznej PKE odpowiedzialnym za relacje z organami polskiej administracji centralnej i regionalnej.

Grzegorz Wiśniewski
Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej
Grzegorz Wiśniewski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na kierunku mechanika i energetyka procesowa oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku organizacja i zarządzanie. Specjalizuje się w zagadnieniach technicznych i ekonomicznych wykorzystania energii odnawialnej oraz w zagadnieniach socjoekonomicznych związanych programowaniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Od 2002 r. był przedstawicielem Polski w Grupie Ekspertów Dyrektoriatu Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu. W latach 2000-2004 był doradcą, a potem przewodniczącym Zespołu Rady Doradców Ministra Środowiska ds. OZE. Jest członkiem kilku zespołów doradczych Ministra Gospodarki, np. ds. rozwiązań systemowych w energetyce i ds. produkcji urządzeń OZE oraz członkiem Komitetu Sterującego ds. zaawansowanych technologii pozyskania energii w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Kierował pracami nad kluczowymi dla energetyki odnawialnej ekspertyzami rządowymi dotyczącymi kierunków rozwoju prawa, ocen ekonomicznych technologii OZE. Jest współpatronem krajowej „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej”, pierwszego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, założeń do systemu zielonych certyfikatów, inicjatorem poprawki prosumenckiej. W październiku 2015 roku został powołany w skład Narodowej Rady Rozwoju przez Prezydencie RP. Jest autorem i współautorem dwóch patentów w obszarze technologii energetyki słonecznej.

Ludwik Kotecki
Dyrektor Instytutu Odpowiedzialnych Finansów

Ludwik Kotecki jest niezależnym konsultantem ekonomicznym i doradcą różnych instytucji i organizacji krajowych i międzynarodowych, w tym m.in. UNDP, IBRD i MFW. Jego obszary specjalistycznej wiedzy obejmują makroekonomię, politykę fiskalną, finanse międzynarodowe oraz instytucje UE i politykę finansową i budżetową UE. W ostatnich latach propagator zielonych finansów, doradca rządu Indonezji przy emisji zielonych obligacji, ekspert Centrum Myśli Strategicznych i Europejskiego Kongresu Finansowego. W latach 2015-2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora wykonawczego w MFW w Waszyngtonie, reprezentując Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Polskę, Serbię, Szwajcarię, Tadżykistan i Turkmenistan w Zarządzie MFW. Wcześniej przez prawie dwadzieścia lat pracował w Ministerstwie Finansów, w końcowym okresie jako jego Główny Ekonomista (2012-2015). W latach 2012-2015 członek KNF i Przewodniczący Rady BFG. W latach 2009-2012 Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro w Polsce.