2.Forum Akademicko-Gospodarcze
Spotkania

2020.02.06 Uczelnie i Przedsiębiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju kraju


Patronat
Konferencję objęli Patronatem: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Rozwoju i Minister Funduszy i Polityki Regionalnej


6 lutego 2020r w Centrum Zastosowań Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej zorganizowaliśmy 2. Forum Akademicko-Gospodarcze. Tematem Forum było „Uczelnie i Przedsiębiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju kraju”.

W czasie Forum przyglądaliśmy się pierwszym doświadczeniom działających od ponad pół roku Rad Uczelni oraz ich programom działania. Dyskutowaliśmy także o oczekiwanych kompetencjach absolwentów uczelni, w szczególności zwracając uwagę na wyniki prac Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Oczywiście każda współpraca wymaga środków, dlatego w trzecim panelu dyskusyjnym zajęliśmy się publicznym i prywatnym finansowaniem współpracy uczelni z przedsiębiorstwami. Szczegółowy program spotkania dostępny jest w pliku .pdf.

Otwierając obrady Forum Prezes PFA-G, Krzysztof Pietraszkiewicz przypomniał, że celem naszego powstałego ponad 25 lat temu stowarzyszenia jest wspieranie współpracy nauki i biznesu oraz zbliżanie obu środowisk. Mamy wielkie pragnienie, aby Forum Akademicko-Gospodarcze stało się platformą codziennej współpracy. Spotkania cykliczne ludzi biznesu, gospodarki i nauki, a także świata administracji poszczególnych resortów przyniosą wiele bardzo pozytywnych rezultatów – mówił Prezes.


W części otwierającej konferencję oprócz Prezesa naszego stowarzyszenia gości przywitali także wiceprezes PFA-G, Rektor Politechniki Śląskiej, prof Arkadiusz Mężyk oraz współgospodarz spotkania, prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Wystąpienia wprowadzające wygłosili Kamil Bortniczuk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Sebastian Skuza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Minister Kamil Bortniczuk przypomniał, że jest też bardzo wiele narzędzi służących do współpracy środowisk naukowych i biznesowych. Unia Europejska stawia na badania, rozwój i innowacje. Stawia na współpracę świata akademickiego ze światem biznesu, bo najzwyczajniej w świecie nie ma innego wyjścia w tak dynamicznie rozwijającym się świecie. Dlatego Jego zdaniem świat nauki kreuje nowe zawody, nowe wyzwania, a dydaktyka musi odpowiadać na te wyzwania z korzyścią dla przedsiębiorczości. W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, fundusze UE na badania, rozwój i innowacje polskiej gospodarki w perspektywie 2021-2027 sięgną ok. 14 mld euro.
Minister Sebastian Skuza, podkreślił, że rok 2020 powinien być jeszcze lepszy jeśli chodzi o nakłady na badania i rozwój. To zasługa uczelni, ale również przedsiębiorstw. Tu widać współpracę z biznesem. Powstają kierunki, które tworzy ustawa innowacyjna, wprowadzająca szeroki katalog możliwości odliczeń ze względu na inwestycje w badania i rozwój oraz współpracę z biznesem. Według Niego jest co dzielić i o co walczyć, bo środki wzrastają. Dążymy do tego, aby środki na badania i rozwój osiągały poziom 1,7% PKB. To ambitny cel, ale dążymy do tego i widać wzrost z roku na rok. Jak dodał prof. Sebastian Skuza trwają też prace nad małą nowelizacją Konstytucji dla Nauki .

Część robocza konferencji podzielona była na 3 sesje panelowe. Tematem pierwszej z nich były „Rady uczelni, pierwsze doświadczenia, programy działania„. Moderatorem dyskusji był profesor Jerzy Woźnicki, a dyskutantami przewodniczący sześciu rad uczelni o różnych profilach i rektor uczelni: Jacek Bartkiewicz, prof. Janusz Bujnicki, Andrzej Głowacki, Sławomir Halbryt, prof. Arkadiusz Mężyk, prof. Aleksander Nawrat oraz Marek Woron (szczegółowe afiliacje w programie konferencji).


Druga sesja „Oczekiwane kompetencje absolwentów uczelni w świetle dotychczasowych wyników prac Sektorowych Rad ds. Kompetencji” była moderowana przez Prezesa PFA-G Krzysztofa Pietraszkiewicza, a jej uczestnikami byli Przewodniczący i Animatorzy czterech rad sektorowych oraz przedstawiciele instytucji współfinansujących rady, będących odbiorcami wyników ich prac, a także ewaluator pierwszej tury programu tworzenia rad sektorowych: Adam Banaszak, Dominika Bettman, Roman Kantorski, Piotr Krasuski, Marcin Olkowicz, Beata Ostrowska, Wojciech Pieniążek oraz prof. Adam Podhorecki (szczegółowe afiliacje w programie konferencji).


Tematem trzeciej sesji było „Publiczne i prywatne finansowanie współpracy Uczelni z Przedsiębiorstwami„. Moderatorem tej sesji był Członek Zarządu PFA-G, Profesor Tadeusz Słomka, a uczestnikami przedstawiciele instytucji finansujących współpracę lub ją wspierających na jej kolejnych etapach: Mariusz Frankowski, dr inż. Wojciech Kamieniecki, dr inż. Zygmunt Krasiński, Marcin Kraska, Arkadiusz Lewicki, Marcin Postawka, Grzegorz Pytkowski oraz Patrycja Zeszutek (szczegółowe afiliacje w programie konferencji).

W konferencji uczestniczyło łącznie ponad 150 osób reprezentujących środowiska uczelni, instytutów badawczych, przedsiębiorstw i administracji.


Konferencja dała także wiele okazji do kontynuacji wątków z sali obrad w kuluarach, rozmów z innymi uczestnikami, wywiadów z naszymi prelegentami, czy po prostu spotkań i networkingu.


Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu konferencji:
Trzem Ministerstwom za objęcie naszego wydarzenia patronatem
Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej za wsparcie organizacji III sesji
Członkom Rady Programowej
Prelegentom oraz moderatorom i uczestnikom paneli dyskusyjnych
Uczestnikom konferencji, a szczególnie aktywnym dyskutantom
Współorganizatorom wydarzenia:

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW Związek Banków Polskich

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Współorganizatorami konferencji byli Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, Związek Banków Polskich, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

O konferencji napisali także:
Alebank.pl
(także materiały video – wywiady z: Krzysztofem Pietraszkiewiczem, Arkadiuszem Mężykiem, Sebastianem Skuzą, Piotrem Krasuskim i z Jackiem Bartkiewiczem )
Związek Banków Polskich
Politechnika Śląska
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego
wnp.pl
forsal.pl
PortalSamorzadowy.pl

Polskie Radio
TVP3 Opole