Rady Uczelni szansą na wzmocnienie współpracy z przedsiębiorcami
Spotkania

2019.10.16 Rady Uczelni szansą na wzmocnienie współpracy z przedsiębiorcami

W czasie 9. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw zorganizowaliśmy dyskusję panelową na temat „Rady Uczelni szansą na wzmocnienie współpracy z przedsiębiorcami

Główne tezy do dyskusji panelowej obejmowały:

 • Ustawa 2.0 (Konstytucja dla Nauki) sposobem na poprawę konkurencyjności gospodarki
 • Rada Uczelni jako organ promujący komercjalizację technologii
 • Jak uczelnie postrzegają otoczenie społeczno-gospodarcze, Czy patrzą dalej, niż na absolwenta?
 • Kiedy uczelnia jest prawdziwym partnerem biznesu w rozwoju innowacyjności i konkurencyjności 
 • Transfer technologii i komercjalizacja innowacji w krajowych realiach

W spotkaniu udział wzięło udział ponad 50 osób. Moderatorem dyskusji był wiceprezes PFA-G, Rektor Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk, a panelistami: 

 • Andrzej Graboś, Przewodniczący Rady Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Prezes Polmotors Sp. z o.o., Członek Zarządu PFA-G
 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior, Członek Rady Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Przewodniczący Rady Politechniki Warszawskiej, Prezes PFA-G, Prezes Związku Banków Polskich
 • prof. Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej , Członek Zarządu PFA-G
 • Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej, były Wicepremier i Minister Gospoodarki
 • Stefan Życzkowski, Przewodniczący Rady Politechniki Krakowskiej, Prezes Zarządu ASTOR Sp. z o.o.

Członkowie PFA-G brali również aktywny udział w wielu innych sesjach Kongresu, jako uczestnicy dyskusji, paneliści czy moderatorzy.

Ryszard Pazdan, Prezes Atmoterm SA, Członek PFA-G w trakcie sesji Niska emisja- wielki problem, 17.10.2019
foto: Dorian Zakrzewski, Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.