2019_02_26 Otwarcie, wystąpienie otwierające, referaty wprowadzające