2019_02_26 Panel dyskusyjny: Jakie są najlepsze ścieżki komercjalizacji …