Forum Akademicko-Gospodarcze
Spotkania

2019.02.26 Efektywna współpraca biznesu z nauką

Głównym tematem, który poruszaliśmy podczas spotkania była współpraca środowisk biznesowych i akademickich w świetle dwóch bardzo ważnych dokumentów – Konstytucji dla Biznesu oraz Konstytucji dla Nauki. W czasie konferencji mówiliśmy przede wszystkim na temat oczekiwań i nadziei obu środowisk związanych z tymi ważnymi dla długofalowego rozwoju kraju projektami. Z udziałem wybitnych ekspertów, przedstawicieli środowiska badawczo-rozwojowego, czołowych polskich uczelni, administracji państwowej i przedsiębiorstw rozmawialiśmy o dotychczasowych doświadczeniach na tym polu, pokazywaliśmy przykłady dobrej współpracy między nauką i biznesem, skutecznej komercjalizacji myśli technologicznej i dzieliliśmy się wiedzą, wspierając tym samym dalsze działania regulacyjne, mające na celu ułatwienie rozwoju na styku ośrodków akademickich, start-up’ów i liderów biznesu. Dyskutowaliśmy o warunkach sprzyjających wzrostowi gospodarczemu w tym obszarze, identyfikując dobre praktyki i bariery dla rozwoju, a także konfrontowaliśmy nasze dotychczasowe podejście z najlepszymi doświadczeniami innych krajów.

W konferencji wzięło udział niemal 140 uczestników z szerokiego spektrum instytucji: Byli z nami przedstawiciele 4 ministerstw i 3 organów samorządu, aż 22 uczelni (w tym 3 rektorów i 4 prorektorów), 13 firm (i bardzo dużych, jak PGNiG, Grupa Azoty, BGK czy BOŚ, i mniejszych firm zorientowanych na zastosowania nowoczesnych technologii), 12 instytutów badawczych, 9 ośrodków transferu technologii, a także szeregu instytucji mających wśród celów statutowych wspieranie współpracy biznesu i nauki, jak oba krajowe punkty kontaktowe, 4 izby gospodarcze, itd.

Tak liczne uczestnictwo i bogactwo reprezentowanych instytucji to niewątpliwie zasługa objęcia konferencji patronatem przez trzy ministerstwa oraz współpracy naszych partnerów merytorycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji oraz galerią zdjęć poniżej. Uczestnicy otrzymali materiały pokonferencyjne pocztą elektroniczną. Gdyby nie dotarły – prosimy o kontakt.

Galerie zdjęć:

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za objęcie patronatem naszej konferencji:

Minister Inwestycji i Rozwoju Minister Przedsiębiorczości i Technologii Minister Nauki i Szkolnictwa WyższegoDziękujemy także za współpracę partnerom merytorycznymwspółorganizatorom konferencji:

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Związek Banków Polskich Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii